Štampa

Lizing (od engleske reči to lease – iznajmiti, dati u zakup) je oblik finansiranja u čijoj osnovi je pravo na korišćenje predmeta, u ovom slučaju automobila, na određeni period, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Kupovina vozila na lizing se može definisati kao pisani ugovor između dve strane:

U ovoj transakciji davalac lizinga nabavlja vozilo od dobavljača i daje je na korišćenje primaocu lizinga na određeni vremenski period, dok je korisnik lizinga zauzvrat dužan da davaocu vrši periodična plaćanja po uslovima definisanim u ugovoru.

Prilikom kupovine vozila na lizing kasko osiguranje (od osnovnih rizika i krađe) je obavezno. Troškove kasko osiguranja snosi primalac lizinga – kupac, koji može biti pravno ili fizičko lice. Više o kasko osiguranju pogledajte na www.kasko-osiguranje.rs.

Lizing naknada se plaća mesečno i ugovara se uz primenu valutne klauzule (vezana za iznos EUR, CHF po srednjem kursu na NBS na dan obračuna mesečne naknade). Ugovorom se definiše na vremenski period od 2-5 godina. PDV se plaća na celokupan iznos lizinga, uključujući i kamatu. Troškovi odobrenja finansiranja su u zavisnosti od lizing kuće i vrednosti predmeta lizinga, zatim tome treba dodati i upis ugovora u registar finansijskog lizinga, naknada za otkup predmeta lizinga i drugo, što sve zajedno može povećati iznos celokupnog lizinga za 2-4%.

Pre nego što se odlučite za nabavku vozila putem lizinga dobro bi bilo da znate da je davalac lizinga - banka, vlasnik predmeta lizinga - vozila, tokom perioda ugovora o lizingu i da predmet lizinga - vozilo, ujedno predstavlja i sredstvo obezbeđenja naplate.

e-max.it: your social media marketing partner

U skladu sa novim Pravilima i uslovima korišćenja i Polisom o poštovanju privatnosti, autoosiguranje.com koristi Cookije da bi poboljšao korisničko iskustvo, kao i za prikazivanje personalizovanog sadržaja, prikazivanje reklama, kao i druge funkcionalnosti i usluge koje ne bismo mogli da obezbedimo bez Cookija. Saznajte više